Kötelező közzététel

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Veľký Kamenec.

Felirat

Összeg az ÁFÁ-ból

Közzétett

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 15/2021

650,00 €

21.12.2021

Hatálybalépés 28.11.2021

Vége a hatékonyság 31.12.2021

Aláírás dátuma 29.11.2021

Összeg az ÁFÁ-ból 650,00 €

Vállalkozó / Partner Ing. Agáta Molnárová, Rákócziho 427/38, 07701 Kráľovský Chlmec

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov

ID: 14/2021

150,00 €

25.10.2021

Hatálybalépés 17.8.2021

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 17.8.2021

Összeg az ÁFÁ-ból 150,00 €

Vállalkozó / Partner Alphabet group s.r.o.

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov

ID: 13/2021

150,00 €

25.10.2021

Hatálybalépés 17.8.2021

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 17.8.2021

Összeg az ÁFÁ-ból 150,00 €

Vállalkozó / Partner Alphabet Group s. r. o.

Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: Dodatok č.3/2021

11.8.2021

Hatálybalépés 16.6.2021

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból

Vállalkozó / Partner FURA s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov

ID: Dodatok č.2

10,00 €

11.8.2021

Hatálybalépés 16.6.2021

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból 10,00 €

Vállalkozó / Partner FURA s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Zmluva č.12 o prenájme priestorov kultúrneho domu

ID: č.12

85,00 €

11.8.2021

Hatálybalépés 12.8.2021

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból 85,00 €

Vállalkozó / Partner Roland Bari

Zmluva č.11 o prenájme priestorov kultúrneho domu

ID: č.11

85,00 €

11.8.2021

Hatálybalépés 11.6.2021

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból 85,00 €

Vállalkozó / Partner Renáta Szabová