Kötelező közzététel

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Veľký Kamenec.

Felirat

Összeg az ÁFÁ-ból

Közzétett

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení združeného nakladania s odpadmiz obalov a neobalových výrobkov

ID: č.1 k zmluve uzatvorenej dňa 15.12.2017 – E-cycling s. r. o.

8.11.2021

Hatálybalépés 8.11.2021

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 5.11.2021

Összeg az ÁFÁ-ból

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó E-cycling s. r. o., Nad plážou14554/33, 974 01 Banská Bystrica

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov

ID: 14/2021 – Alphabet group s.r.o.

150,00 €

25.10.2021

Hatálybalépés 17.8.2021

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 17.8.2021

Összeg az ÁFÁ-ból 150,00 €

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó Alphabet group s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov

ID: 13/2021 – Alphabet Group s. r. o.

150,00 €

25.10.2021

Hatálybalépés 17.8.2021

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 17.8.2021

Összeg az ÁFÁ-ból 150,00 €

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó Alphabet Group s. r. o.

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: Dodatok č.3/2021 – FURA s. r. o.

11.8.2021

Hatálybalépés 16.6.2021

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó FURA s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov

ID: Dodatok č.2 – FURA s. r. o.

10,00 €

11.8.2021

Hatálybalépés 16.6.2021

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból 10,00 €

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó FURA s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Zmluva č.12 o prenájme priestorov kultúrneho domu

ID: č.12 – Roland Bari

85,00 €

11.8.2021

Hatálybalépés 12.8.2021

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból 85,00 €

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó Roland Bari

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Zmluva č.11 o prenájme priestorov kultúrneho domu

ID: č.11 – Renáta Szabová

85,00 €

11.8.2021

Hatálybalépés 11.6.2021

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból 85,00 €

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó Renáta Szabová

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Zmluva o prenájme priestorov dultúrneho domu

22.7.2021

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Zmluva o dielo

ID: 07/2019/23 – Spolocnost abcd sro

222,00 €

28.4.2021

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból 222,00 €

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó Spolocnost abcd sro

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Zmluva na rok 2021 o zbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3

19.4.2021

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Dodatok č. 2-2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 20.07,2020

16.4.2021

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma

Összeg az ÁFÁ-ból

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek