Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľký Kamenec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

DODATOK 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: Z2/2023 – FURA s.r.o.

17.1.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ FURA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Z1/2023 – DOHODA č. 22/45/012/71 o pomoci v hmotnej núdzi

ID: Z1/2023 – Úrad práce

17.1.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.1.2024

Dátum podpísania 22.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: Z17/2022 – Ing. Agáta Molnárová

4.1.2023

Začiatok účinnosti 28.11.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 28.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Ing. Agáta Molnárová

Dodávateľ - Sídlo Rákócziho 427/38, 077 01 Kráľovský Chlmec

Dodávateľ - IČO 42105170

Prílohy

DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. E3290 08U03

ID: Z16/2022 – Environmentálny fond

9.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 5.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30796491

Prílohy

Zmluva č. E3290 08U03

ID: Z15/2022 – Environmentálny fond

75 525,00 €

7.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.11.2022

Suma s DPH 75 525,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30796491

Prílohy

Zmluva č.14 o grantovom účte

ID: Z14/2022 – Prima banka Slovensko

25.11.2022

Začiatok účinnosti 24.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva č.13 na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

ID: Z13/2022 – OZ - Pomoc psíkom na na východnom Slovensku

3.11.2022

Začiatok účinnosti 6.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ OZ - Pomoc psíkom na na východnom Slovensku

Dodávateľ - Sídlo Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany

Dodávateľ - IČO 53857411

Prílohy

Zmluva č.12 o poskytnutí finančnej výpomoci

ID: Z12/2022 – Obec Veľký Kamenec

990,00 €

2.11.2022

Začiatok účinnosti 5.10.2022

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 5.10.2022

Suma s DPH 990,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MAS BODROG, o. z.

Objednávateľ - Sídlo Malý Kamenec 147, 076 36 Malý Kamenec

Objednávateľ - IČO 42407273

Dodávateľ Obec Veľký Kamenec

Dodávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Dodávateľ - IČO 00332097

Prílohy

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z dňa 18.05.2022

ID: D1/2022 – MANEVI SK s.r.o.

22.8.2022

Začiatok účinnosti 17.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ MANEVI SK s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Galantská cesta 397/10, 929 01 Dunajská Streda

Dodávateľ - IČO 53548035

Prílohy

Zmluva č.11 o poskytovaní služieb

ID: Z11/2022 – PROGRANT

290,00 €

14.6.2022

Začiatok účinnosti 1.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.6.2022

Suma s DPH 290,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ PROGRANT, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 51951380

Prílohy

Zmluva č.10- Zmluva o dielo na rekonštrukciu a výstavbu chodníkov v obci Veľký Kamenec

ID: Z10/2022 – SPEEDCOM s.r.o.

40 518,71 €

2.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.6.2022

Suma s DPH 40 518,71 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ SPEEDCOM s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kláštorná 23/4, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 36728489

Prílohy

Zmluva č 9/2022 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

ID: Z9/2022 – MANEVI SK s.r.o.

151 000,00 €

23.5.2022

Začiatok účinnosti 18.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.5.2022

Suma s DPH 151 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ MANEVI SK s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Galantská cesta 397/10, 929 01 Dunajská Streda

Dodávateľ - IČO 53548035

Prílohy