Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľký Kamenec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.3.2023

Suma s DPH 1 446,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Jednota, spotrebné družstvo Nitra

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 54, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 00168874

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.5.2023

Koniec účinnosti 30.4.2029

Dátum podpísania 28.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Ing. Oliver Kiss

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.5.2023

Koniec účinnosti 31.1.2024

Dátum podpísania 28.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

DOHODA č. 23/45/010/46 o pomoci v hmotnej núdzi

Začiatok účinnosti 1.5.2023

Koniec účinnosti 30.9.2023

Dátum podpísania 18.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 18.4.2023

Koniec účinnosti 30.9.2023

Dátum podpísania 12.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 28.3.2023

Koniec účinnosti 28.3.2023

Dátum podpísania 28.3.2023

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Martin Paľko

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30796491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva č. E3290 08U03

Začiatok účinnosti 14.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.4.2023

Suma s DPH 10 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Gabriel Müller

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 16.3.2023

Koniec účinnosti 31.5.2023

Dátum podpísania 16.3.2023

Suma s DPH 79 950,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Energy green, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Južná 710/25, 048 01 Rožňava

Dodávateľ - IČO 46221379

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ FURA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 20.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ CZABOCZKY JAN

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 13/10, 076 33 Slovenské Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 44482477

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti 31.1.2023

Dátum podpísania 26.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R. Štefánika 73/23, 075 01

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Z13/2023 - Dodatok č. 1 k dohode č. 23/45/010/46