Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľký Kamenec.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 11.12.2023

Dátum splatnosti 11.12.2023

Dátum platby 15.12.2023

Dátum evidencie 15.12.2022

Suma s DPH 107,10 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Profi Activity s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Masarykova 16, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 47543621

Prílohy

Dátum vystavenia 19.11.2023

Dátum splatnosti 3.12.2023

Dátum platby 28.12.2023

Dátum evidencie 28.11.2023

Suma s DPH 148,94 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ CIMBAĽÁK s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 36473219

Prílohy

Dátum vystavenia 10.12.2023

Dátum splatnosti 24.10.2023

Dátum platby 28.12.2023

Dátum evidencie 28.11.2023

Suma s DPH 138,61 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ CIMBAĽÁK s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov

Dodávateľ - IČO 36473219

Prílohy

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 14.12.2023

Dátum platby 28.12.2023

Dátum evidencie 28.11.2023

Suma s DPH 490,51 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Andrea Kandová

Dodávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 155, 076 36 Veľký Kamenec

Dodávateľ - IČO 35478268

Prílohy

Dátum vystavenia 22.12.2023

Dátum splatnosti 5.1.2024

Dátum platby 28.12.2023

Dátum evidencie 28.11.2023

Suma s DPH 545,47 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Andrea Kandová

Dodávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 155, 076 36 Veľký Kamenec

Dodávateľ - IČO 35478268

Prílohy

Dátum vystavenia 28.12.2023

Dátum splatnosti 4.1.2024

Dátum platby 28.12.2022

Dátum evidencie 27.12.2022

Suma s DPH 940,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Ing. Peter Náhori - 3D Technológie

Dodávateľ - Sídlo , 076 36 Veľký Kamenec

Dodávateľ - IČO 50278576

Prílohy

Dátum vystavenia 14.12.2023

Dátum splatnosti 21.12.2023

Dátum platby 28.12.2022

Dátum evidencie 27.12.2022

Suma s DPH 543,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ C - Service s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Meštianska 3019, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 45681627

Prílohy

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 4.1.2024

Dátum platby 27.12.2023

Dátum evidencie 27.12.2023

Suma s DPH 412,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ REGIO - spol. s r.o. Kráľovský Chlmec

Dodávateľ - Sídlo L. Kossutha 101/1270, 077 01 Kráľovský Chlmec

Dodávateľ - IČO 00617482

Prílohy

Dátum vystavenia 20.12.2023

Dátum splatnosti 27.12.2023

Dátum platby 27.12.2022

Dátum evidencie 27.12.2022

Suma s DPH 254,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ C - Service s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Meštianska 3019, 945 01 Komárno

Dodávateľ - IČO 45681627

Prílohy

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 14.12.2023

Dátum platby 27.12.2023

Dátum evidencie 27.12.2023

Suma s DPH 877,31 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Andrea Kandová

Dodávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 155, 076 36 Veľký Kamenec

Dodávateľ - IČO 35478268

Prílohy

Dátum vystavenia 8.11.2023

Dátum splatnosti 15.11.2023

Dátum platby 27.12.2023

Dátum evidencie 27.12.2023

Suma s DPH 93,58 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ SECOMP, s.r.o., Trebišov

Dodávateľ - Sídlo Kollárova 5, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 31697879

Prílohy

Dátum vystavenia 27.12.2023

Dátum splatnosti 3.1.2024

Dátum platby 27.12.2023

Dátum evidencie 27.12.2023

Suma s DPH 84,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ SECOMP, s.r.o., Trebišov

Dodávateľ - Sídlo Kollárova 5, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 31697879

Prílohy