ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do obecného zastupiteľstva

Zverejnené
4. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 4. októbra 2022
Kategória

Prílohy