Preskočiť na obsah

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov samosprávy v obci Veľký Kamenec:

Zverejnené
30. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 30. októbra 2022
Kategória

Za starostu obce bol zvolený:
Attila Nagy – 215 hlasov

Kandidáti na starostu obce podľa počtu hlasov:
Bartolomej Kulcsár, Mgr. – 175 hlasov
Ladislav Nagy – 8 hlasov

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Annamária Gecseová, Ing. – 272 hlasov
2. Ladislav Kocsis – 241 hlasov
3. Ladislav Gaboda – 237 hlasov
4. Jozef Juhász – 229 hlasov
5. Sándor Nagy – 223 hlasov
6. Vincent Kanda – 182 hlasov
7. Marián Nagy – 171 hlasov


Ostatní kandidáti ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu hlasov:
Martin Pástor – 163 hlasov
Vojtech Ujházi – 153 hlasov
Zuzana Fetyková – 130 hlasov
Anita Pálóciová – 128 hlasov
Ladislav Sopko – 125 hlasov
Attila Tóth – 98 hlasov
Juraj Kulčár – 87 hlasov

Prílohy

Žiadne prílohy.