Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023

Zverejnené
10. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. mája 2023 − 23. mája 2023
Kategória

Prílohy