Ugrás a tartalomra

CASTLE TO CASTLE HU

Regéc, Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec, Veľká Ida – obce medzi ktorými, od hradov ku kaštieľom, na pomyslenej ceste vytvorili legendárne osobnosti spojenie medzi historickými budovami  a turistom zo súčasnosti. Regéc, kde strávil František II. Rákoczi veľkú časť svojho detstva a miesto kde bolo stredisko Kuruckých bojov. Streda nad Bodrogom, kde strávil Kossuth Lajos začiatky svojej kariéry, Veľká Ida ako rodinné sídlo významného rodu Csákyovcov, Veľký Kamenec, ako dejisko krvavých bitiek a historických udalostí Zemplína.  Za sebou nasledujúc  ako navlečené perly sú hrady a kaštiele,  avšak veľmi často v zanedbanom alebo len čiastočne zrekonštruovanom stave, bez akýchkoľvek atrakcií pre turistov, bez novodobých interaktívnych výstav a bez akejkoľvek publicity. Partnerské obce prihraničného regiónu zdieľajú rovnaký problém týkajúci sa nedostatku pracovných miest a sťahovania sa obyvateľstva do iných regiónov.

Spoločnou výzvou a zároveň príležitosťou obcí je zrekonštruovať a predstaviť svoje kultúrne a prírodné dedičstvo takým spôsobom, aby vytvorili pre turistov atraktívny okruh: viacdňovú túru „z hradu na kaštieľ“, ktorá by prispela k zvýšeniu návštevnosti regiónu a k zlepšeniu hospodárskeho potenciálu.

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia kultúrnych pamiatok partnerských obcí: obnova časti hradného paláca v obci Regéc, rozvoj kaštieľov v Strede na Bodrogom a vo Veľkej Ide, vytvorenie interaktívnych výstav, miest pre trávenie voľnočasových aktivít, ako aj rozvoj cyklo-turistickej infraštruktúry v danom regióne. Projekt taktiež prispieva k udržaniu miestnych komunít, posilneniu ich povedomia a lokál patriotizmu, k poznaniu pohraničného regiónu, k rozširovaniu kultúrneho a ekologického turizmu.

Názov projektu: CASTLE TO CASTLE
Hlavný cieľ projektu: Príroda a kultúra
Rozpočet projektu: 2 733 242,21 EUR
Názov partnera: Obec Veľký Kamenec
Rozpočet partnera: 17 558,82 EUR
Začiatok realizácie: 01.03.2018
Ukončenie realizácie: 31.12.2020Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej Únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške: 2 323 255,86 EUR