Ugrás a tartalomra

Ukončenie realizácie projektu CASTLE TO CASTLE HU

Közzétéve 17.8.2021.

Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia kultúrnych pamiatok partnerských obcí: obnova časti krídla hradného paláca v obci Regéc, obnova kaštieľov v Strede na Bodrogom a vo Veľkej Ide, vytvorenie interaktívnych výstav, miest pre trávenie voľnočasových aktivít, ako aj rozvoj cykloturistickej infraštruktúry v danom regióne.

Regéc, Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec, Veľká Ida – obce, medzi ktorými na pomyslenej ceste od hradov ku kaštieľom legendárne osobnosti vytvorili spojenie medzi stavebnými pamiatkami minulosti a turistami súčasnosti. Regéc je miestom, kde strávil František II. Rákóczi veľkú časť svojho detstva. Bol strediskom kuruckých bojov. V Strede nad Bodrogom začínal svoju kariéru Ľudovít Kossuth. Veľká Ida bola rodinným sídlom významného rodu Csákyovcov a Veľký Kamenec dejiskom krvavých bitiek a historických udalostí Zemplína.

Spoločnou výzvou a zároveň príležitosťou obcí bolo zrekonštruovať a predstaviť svoje kultúrne a prírodné dedičstvo takým spôsobom, aby bol pre turistov vytvorený atraktívny okruh: niekoľkodňová túra „z hradu na kaštieľ“, ktorá prispeje k zvýšeniu návštevnosti regiónu a k zlepšeniu jeho hospodárskeho potenciálu. K tomu napomôžu aj nové, pre turistov lákavé atrakcie, interaktívne výstavy a publicita.

Projekt tiež pomohol k udržaniu miestnych komunít, posilneniu ich povedomia a lokálneho patriotizmu, spoznaniu pohraničného regiónu a rozširovaniu kultúrneho a ekologického turizmu.

Projekt bol realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika.

Názov projektu: CASTLE TO CASTLE

Hlavný cieľ projektu: Príroda a kultúra

Rozpočet projektu: 2 733 242,21 EUR

Názov partnera: Obec Veľký Kamenec

Rozpočet partnera: 17 558,82 EUR

Začiatok realizácie: 01.03.2018

Ukončenie realizácie: 31.07.2021