Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Veľký Kamenec.

Späť na aktuálne vývesky

Výberové konanie na post riaditeľa MŠ vo Veľkom Kamenci

Zriaďovateľ Obec Veľký Kamenec v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE… Čítať viac

Vyvesené 25.2.2020