Kötelező közzététel

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Veľký Kamenec.

Felirat

Összeg az ÁFÁ-ból

Közzétett

Zmluva č.11 o poskytovaní služieb

ID: Z11/2022 – PROGRANT

290,00 €

14.6.2022

Hatálybalépés 1.6.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 1.6.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 290,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó PROGRANT, s. r. o.

Vállalkozó - Rezidencia Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Vállalkozó - IČO 51951380

Mellékletek

Zmluva č.10- Zmluva o dielo na rekonštrukciu a výstavbu chodníkov v obci Veľký Kamenec

ID: Z10/2022 – SPEEDCOM s.r.o.

40 518,71 €

2.6.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 1.6.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 40 518,71 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó SPEEDCOM s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Kláštorná 23/4, 076 05 Brehov

Vállalkozó - IČO 36728489

Mellékletek

Zmluva č 9/2022 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

ID: Z9/2022 – MANEVI SK s.r.o.

151 000,00 €

23.5.2022

Hatálybalépés 18.5.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 18.5.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 151 000,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó MANEVI SK s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Galantská cesta 397/10, 929 01 Dunajská Streda

Vállalkozó - IČO 53548035

Mellékletek

Z 8/2022 Zmluva č. 02/2022/CO o poskytovaní služieb v oblasti “civilnej ochrany” uzatvorená podľa § 269 ods.2 a nasl.Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v z.n.p.

ID: 8/2022 – Ing. Ján Kočiš BEPOP

400,00 €

6.4.2022

Hatálybalépés 5.4.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 5.4.2022

Összeg az ÁFÁ-ból 400,00 €

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó Ing. Ján Kočiš BEPOP

Vállalkozó - Rezidencia Ľud. Kukorelliho 167/1, 071 01 Michalovce

Vállalkozó - IČO 45005168

Mellékletek

Z 7/2022 príloha č.3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 20.07.2020

ID: 7/2022 – FURA s.r.o.

6.4.2022

Hatálybalépés 15.3.2022

Vége a hatékonyság 31.12.2022

Aláírás dátuma 15.4.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó FURA s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Vállalkozó - IČO 36211451

Mellékletek

Z 6/2022 o prevádzkovaní pohrebiska

ID: 6/2022 – Alexander Krajník-KRAJNIK

31.3.2022

Hatálybalépés 1.1.2022

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 24.2.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó Alexander Krajník-KRAJNIK

Vállalkozó - Rezidencia Spodná 13, 076 31 Streda nad Bodrogom

Vállalkozó - IČO 17267013

Mellékletek

Z5/2022 Zmluva na rok 2022 o zbere a preprave kuchynského odpadu

ID: 5/2022 – Cábóczky Ján

14.2.2022

Hatálybalépés 7.1.2022

Vége a hatékonyság 31.12.2022

Aláírás dátuma 7.1.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó Cábóczky Ján

Vállalkozó - Rezidencia Hraničná 13/10, 076 31 Slovenské Nové Mesto

Vállalkozó - IČO 44482477

Mellékletek

Z4/2022 dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

ID: 4/2022 – E-cycling s.r.o.

11.2.2022

Hatálybalépés 1.1.2022

Vége a hatékonyság 31.12.2022

Aláírás dátuma 30.12.2021

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó E-cycling s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia Nad plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica

Vállalkozó - IČO 44714203

Mellékletek

Z3/2022-DODATOK č.1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 3/2022 – FURA s.r.o.

11.2.2022

Hatálybalépés 1.1.2022

Vége a hatékonyság 31.12.2022

Aláírás dátuma 27.3.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó FURA s.r.o.

Vállalkozó - Rezidencia SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Vállalkozó - IČO 36211451

Mellékletek

Z2/2022-Dohoda č.21/45/010/102 o pomoci v hmotnej núdzi

ID: 2/2022 – Úrad práce

10.2.2022

Hatálybalépés 1.1.2022

Vége a hatékonyság 31.1.2023

Aláírás dátuma 29.12.2021

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Vállalkozó - Rezidencia M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Vállalkozó - IČO 30794536

Mellékletek

Z1/2022-Dohoda č.21/45/012/84 o pomoci v hmotnej núdzi

ID: 1/2022 – Úrad práce

10.2.2022

Hatálybalépés 1.1.2022

Vége a hatékonyság 31.12.2022

Aláírás dátuma 22.12.2021

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs Nem fizető áfa

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Vállalkozó - Rezidencia M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Vállalkozó - IČO 30794536

Mellékletek

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 15/2021 – Ing. Agáta Molnárová

650,00 €

21.12.2021

Hatálybalépés 28.11.2021

Vége a hatékonyság 31.12.2021

Aláírás dátuma 29.11.2021

Összeg az ÁFÁ-ból 650,00 €

Vevő Önkormányzat Veľký Kamenec

Vevő - Cím Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Vevő - ÁFA-azonosító 00332097

Vállalkozó Ing. Agáta Molnárová, Rákócziho 427/38, 07701 Kráľovský Chlmec

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek