Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2021 na obecnom úrade vo Veľkom Kamenci

Közzétett
20. október 2022
Kategória

Mellékletek