Zápisnica z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.10.2021 na obecnom úrade vo Veľkom Kamenci

Közzétett
20. október 2022
Kategória

Mellékletek