Ugrás a tartalomra

Zápisnica z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.05.2022