Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.07.2021 na obecnom úrade vo Veľkom Kamenci

Közzétett
20. október 2022
Kategória

Mellékletek