Ugrás a tartalomra

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.06.2021 na obecnom úrade vo Veľkom Kamenci