Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.06.2021 na obecnom úrade vo Veľkom Kamenci

Közzétett
20. október 2022
Kategória

Mellékletek