Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.03.2021 na obecnom úrade vo Veľkom Kamenci

Közzétett
20. október 2022
Kategória

Mellékletek