Príloha č.2 – Výkaz výmer – minifutbalové ihrisko v obci Veľký Kamenec

Közzétett
30. november 2019
Kategória

Mellékletek