Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľký Kamenec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení združeného nakladania s odpadmiz obalov a neobalových výrobkov

ID: č.1 k zmluve uzatvorenej dňa 15.12.2017 – E-cycling s. r. o.

8.11.2021

Začiatok účinnosti 8.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ E-cycling s. r. o., Nad plážou14554/33, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov

ID: 14/2021 – Alphabet group s.r.o.

150,00 €

25.10.2021

Začiatok účinnosti 17.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.8.2021

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov

ID: 13/2021 – Alphabet Group s. r. o.

150,00 €

25.10.2021

Začiatok účinnosti 17.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.8.2021

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Alphabet Group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: Dodatok č.3/2021 – FURA s. r. o.

11.8.2021

Začiatok účinnosti 16.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ FURA s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov

ID: Dodatok č.2 – FURA s. r. o.

10,00 €

11.8.2021

Začiatok účinnosti 16.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ FURA s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva č.12 o prenájme priestorov kultúrneho domu

ID: č.12 – Roland Bari

85,00 €

11.8.2021

Začiatok účinnosti 12.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 85,00 €

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Roland Bari

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva č.11 o prenájme priestorov kultúrneho domu

ID: č.11 – Renáta Szabová

85,00 €

11.8.2021

Začiatok účinnosti 11.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 85,00 €

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Renáta Szabová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o prenájme priestorov dultúrneho domu

22.7.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 07/2019/23 – Spolocnost abcd sro

222,00 €

28.4.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 222,00 €

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Spolocnost abcd sro

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva na rok 2021 o zbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3

19.4.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2-2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 20.07,2020

16.4.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy