Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Veľký Kamenec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva č.11 o poskytovaní služieb

ID: Z11/2022 – PROGRANT

290,00 €

14.6.2022

Začiatok účinnosti 1.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.6.2022

Suma s DPH 290,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ PROGRANT, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 51951380

Prílohy

Zmluva č.10- Zmluva o dielo na rekonštrukciu a výstavbu chodníkov v obci Veľký Kamenec

ID: Z10/2022 – SPEEDCOM s.r.o.

40 518,71 €

2.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.6.2022

Suma s DPH 40 518,71 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ SPEEDCOM s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kláštorná 23/4, 076 05 Brehov

Dodávateľ - IČO 36728489

Prílohy

Zmluva č 9/2022 Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

ID: Z9/2022 – MANEVI SK s.r.o.

151 000,00 €

23.5.2022

Začiatok účinnosti 18.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.5.2022

Suma s DPH 151 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ MANEVI SK s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Galantská cesta 397/10, 929 01 Dunajská Streda

Dodávateľ - IČO 53548035

Prílohy

Z 8/2022 Zmluva č. 02/2022/CO o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ uzatvorená podľa § 269 ods.2 a nasl.Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v z.n.p.

ID: 8/2022 – Ing. Ján Kočiš BEPOP

400,00 €

6.4.2022

Začiatok účinnosti 5.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.4.2022

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Ing. Ján Kočiš BEPOP

Dodávateľ - Sídlo Ľud. Kukorelliho 167/1, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 45005168

Prílohy

Z 7/2022 príloha č.3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 20.07.2020

ID: 7/2022 – FURA s.r.o.

6.4.2022

Začiatok účinnosti 15.3.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 15.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ FURA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Z 6/2022 o prevádzkovaní pohrebiska

ID: 6/2022 – Alexander Krajník-KRAJNIK

31.3.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Alexander Krajník-KRAJNIK

Dodávateľ - Sídlo Spodná 13, 076 31 Streda nad Bodrogom

Dodávateľ - IČO 17267013

Prílohy

Z5/2022 Zmluva na rok 2022 o zbere a preprave kuchynského odpadu

ID: 5/2022 – Cábóczky Ján

14.2.2022

Začiatok účinnosti 7.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 7.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Cábóczky Ján

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 13/10, 076 31 Slovenské Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 44482477

Prílohy

Z4/2022 dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

ID: 4/2022 – E-cycling s.r.o.

11.2.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 30.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ E-cycling s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nad plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 44714203

Prílohy

Z3/2022-DODATOK č.1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 3/2022 – FURA s.r.o.

11.2.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 27.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ FURA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Z2/2022-Dohoda č.21/45/010/102 o pomoci v hmotnej núdzi

ID: 2/2022 – Úrad práce

10.2.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.1.2023

Dátum podpísania 29.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Z1/2022-Dohoda č.21/45/012/84 o pomoci v hmotnej núdzi

ID: 1/2022 – Úrad práce

10.2.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 22.12.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 15/2021 – Ing. Agáta Molnárová

650,00 €

21.12.2021

Začiatok účinnosti 28.11.2021

Koniec účinnosti 31.12.2021

Dátum podpísania 29.11.2021

Suma s DPH 650,00 €

Objednávateľ Obec Veľký Kamenec

Objednávateľ - Sídlo Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec

Objednávateľ - IČO 00332097

Dodávateľ Ing. Agáta Molnárová, Rákócziho 427/38, 07701 Kráľovský Chlmec

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy