Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č.2/2022 ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE VEĽKÝ KAMENEC