Preskočiť na obsah

Príloha č.2 – Výkaz výmer – minifutbalové ihrisko v obci Veľký Kamenec