POZVÁNKA – Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Veľký Kamenec 11.11.2022

Zverejnené
8. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 8. novembra 2022
Kategória

Prílohy