Oznámenie – Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

Zverejnené
10. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. mája 2023 − 25. mája 2023
Kategória

Prílohy