Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Zverejnené
24. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 24. októbra 2022
Kategória

Prílohy