Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení združeného nakladania s odpadmiz obalov a neobalových výrobkov

Zverejnené
8. novembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: č.1 k zmluve uzatvorenej dňa 15.12.2017
Začiatok účinnosti: 8. novembra 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania: 5. novembra 2021
Suma s DPH:
Objednávateľ: Obec Veľký Kamenec
Objednávateľ - Sídlo: Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec
Objednávateľ - IČO: 00332097
Dodávateľ: E-cycling s. r. o., Nad plážou14554/33, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy