Sčítanie obyvateľov domov a bytov

Zverejnené
5. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. marca 2021