Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 04.04.2020

Zverejnené
5. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. marca 2021