Preskočiť na obsah

Informácia pre občanov – zber jedlých olejov a tukov

Zverejnené 5.8.2021.

Termíny zberu jedlých olejov a tukov

7. september

5. november


V našej obci sa zavádza zber jedlých olejov a tukov z domácností.
Pripravili sme pre Vás základné informácie týkajúce sa zberu.
Ako sa zbiera?

 • občan zbiera jedlé oleje a tuky z domácností do uzavretých plastových fliaš
 • občan tieto pozbierané jedlé oleje a tuky donesie na obecný úrad (kde sa priebežne
  ukladajú na určené miesto) alebo ich donesie priamo v deň vývozu do zberného vozidla
  spoločnosti FÚRA s.r.o. – o dátume a presnom čase pristavenia vozidla Vás budeme
  informovať vhodným spôsobom (obecný rozhlas, web stránka obce a pod.)
 • plastové fľaše, ktoré občan prinesie, sa nevracajú – odpad sa neprelieva ale odváža sa
  priamo v týchto fľašiach
 • spoločnosť FÚRA s.r.o. prevezme tieto jedlé oleje a tuky a zabezpečí ich ekologické
  spracovanie
  Čo sa zbiera?
 • všetky druhy jedlých olejov a pevných tukov z domácností, ktoré vznikajú pri varení
 • použité aj nepoužité jedlé oleje a tuky
  Čo sa nezbiera pri tomto zbere?
 • technické oleje (motorové, prevodové, transformátorové oleje a pod.)
 • masérske a kozmetické oleje
 • tieto druhy olejov sa zbierajú spolu s nebezpečným odpadom
  Prečo zbierať?
 • zvýši sa miera separácie odpadu v obci
 • zabezpečí sa ďalšia využiteľnosť jedlých olejov a tukov, čím dôjde k úspore prírodných
  zdrojov
 • zabezpečí sa ekologické nakladanie s jedlými olejmi a tukmi
 • zamedzí sa upchávaniu odpadového potrubia
  Čo to stojí?
 • občan môže doniesť jedlé oleje a tuky v plastových fľašiach bezplatne
 • občan môže doniesť ľubovoľné množstvo plastových fliaš s jedlými olejmi a tukmi